Sắp xếp:


XỐP KHÍ CHỐNG SỐC 60cmx100met

Cung cấp các loại xốp chống sốc 60cmx100met đóng gói hàng hóa, chuyên dùng chống va đập, bảo vệ hàng hoá khỏi vỡ, giúp sản phẩm đến tay khách hàng trong trạng thái tốt nhất, nâng tầm sản phẩm của bạn.

Xốp nổ đóng hàng 50cmx100met

Cung cấp các loại xốp nổ đóng hàng 50cmx100met đóng gói hàng hóa, chuyên dùng chống va đập, bảo vệ hàng hoá khỏi vỡ, giúp sản phẩm đến tay khách hàng trong trạng thái tốt nhất, nâng tầm sản phẩm của bạn.

XỐP NỔ QUẤN HÀNG 40cmx100met

Cung cấp các loại xốp chống sốc 40cmx100met đóng gói hàng hóa, chuyên dùng chống va đập, bảo vệ hàng hoá khỏi vỡ, giúp sản phẩm đến tay khách hàng trong trạng thái tốt nhất, nâng tầm sản phẩm của bạn

BÓNG NỔ CHỐNG XỐC 30cmx 100met

Cung cấp các loại xốp chống sốc đóng gói hàng hóa, chuyên dùng chống va đập, bảo vệ hàng hoá khỏi vỡ, giúp sản phẩm đến tay khách hàng trong trạng thái tốt nhất, nâng tầm sản phẩm của bạn.

XỐP CHỐNG SỐC 20cm x 100met

  Cung cấp các loại xốp chống sốc đóng gói hàng hóa, chuyên dùng chống va đập, bảo vệ hàng hoá khỏi vỡ, giúp sản phẩm đến tay khách hàng trong trạng thái tốt nhất, nâng tầm sản phẩm của bạn.

Hiển thị 1 - 5 / 5 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng